SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Spectroscopy signatures of electron correlations in a trilayer graphene/hBN moiré superlattice

Author(s)Jixiang Yang, Guorui Chen, Tianyi Han, Qihang Zhang, Ya-Hui Zhang, Lili Jiang, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhiwen Shi, Todadri Senthil, Yuanbo Zhang, Feng Wang, Long Ju.
Journal titleScience 375 [6586] 1295-1299
ISSN: 00368075, 10959203
ESI category: Multidisciplinary
PublisherAmerican Association for the Advancement of Science (AAAS)
Year of publication2022
LanguageEnglish
DOIhttps://doi.org/10.1126/science.abg3036
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page