SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Tunneling Spectroscopy in Carbon Nanotube-Hexagonal Boron Nitride-Carbon Nanotube Heterojunctions
(Tunneling Spectroscopy in Carbon Nanotube-Hexagonal Boron Nitride-Carbon Nanotube Heterojunction)

Sihan Zhao, SeokJae Yoo, Sheng Wang, Bosai Lyu, Salman Kahn, Fanqi Wu, Zhiyuan Zhao, Dingzhou Cui, Wenyu Zhao, Yoseob Yoon, M. Iqbal Bakti Utama, Wu Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael F. Crommie, Zhiwen Shi, Chongwu Zhou, Feng Wang.
Nano Letters 20 [9] 6712-6718. 2020.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at: 2021-07-16 03:00:21 +0900Updated at: 2024-06-04 08:41:36 +0900

    ▲ Go to the top of this page