SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Zinc-guided 3D graphene bulk materials for high-performance binder-free anodes of potassium-ion batteries

Author(s)Qi Wang, Yue Wang, Jinjue Zeng, Chen Zhang, Pengyuan Liu, Tianliang Hao, Rui Ding, Xiangfen Jiang, Ya Zhang, Bo Da, Jianguo Liu, Guo Hong, Weigao Xu, Zhen Meng, Xue-Bin Wang, Qi Wang, Yue Wang, Jinjue Zeng, Chen Zhang, Pengyuan Liu, Tianliang Hao, Rui Ding, Ya Zhang, Jianguo Liu, Guo Hong, Weigao Xu, Zhen Meng, Xue-Bin Wang.
Journal titleJournal of Power Sources 540 231613
ISSN: 03787753
ESI category: MATERIALS SCIENCE
PublisherElsevier BV
Year of publication2022
LanguageEnglish
DOIhttps://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.231613
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page