SAMURAI - NIMS Researchers Database

NIMS open house 2024

HOME > Article > Detail

Modulated interlayer charge transfer dynamics in a monolayer TMD/metal junction

Linglong Zhang, Han Yan, Xueqian Sun, Miheng Dong, Tanju Yildirim, Bowen Wang, Bo Wen, Guru Prakash Neupane, Ankur Sharma, Yi Zhu, Jian Zhang, Kun Liang, Boqing Liu, Hieu T. Nguyen, Daniel Macdonald, Yuerui Lu.
Nanoscale 11 [2] 418-425. 2019.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at: 2023-01-23 12:21:56 +0900Updated at: 2024-05-03 10:53:33 +0900

    ▲ Go to the top of this page