SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Nonreciprocal charge transport in topological kagome superconductor CsV3Sb5
(Nonreciprocal Charge Transport in Topological Kagome superconductor CsV3Sb5)

Author(s)Yueshen Wu, Qi Wang, Xiang Zhou, Jinghui Wang, Peng Dong, Jiadian He, Yifan Ding, Bolun Teng, Yiwen Zhang, Yifei Li, Chenglong Zhao, Hongti Zhang, Jianpeng Liu, Yanpeng Qi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jun Li.
Journal titlenpj Quantum Materials 7 [1] 105
ISSN: 23974648
PublisherSpringer Science and Business Media LLC
Year of publication2022
LanguageEnglish
DOIhttps://doi.org/10.1038/s41535-022-00516-9
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page