SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Excitonic insulator in a heterojunction moiré superlattice

Dongxue Chen, Zhen Lian, Xiong Huang, Ying Su, Mina Rashetnia, Lei Ma, Li Yan, Mark Blei, Li Xiang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Dmitry Smirnov, Zenghui Wang, Chuanwei Zhang, Yong-Tao Cui, Su-Fei Shi.
Nature Physics 18 [10] 1171-1176. 2022.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at :2022-11-08 03:39:22 +0900 Updated at :2022-11-09 03:22:43 +0900

    ▲ Go to the top of this page